PERANCANGAN TAHUNAN

  1. Kursus Pengenalan Penggunaan
    Sistem Pengurusan Pelajar (SPP) Peperiksaan IPGM, Fasa 1
  2. Bengkel Pemantapan Pelaksanaan Kerja Kursus dan Pembinaan Item
    ( Berdasarkan Templet Soalan IPGM ).
  3. Kursus Pengenalan Penggunaan Sistem Pengurusan Pelajar (SPP) Peperiksaan IPGM, Fasa 2
  4. Kursus Pengenalan dan Penggunaan Kepelbagaian Inovasi dan Pengoperasian Perkhidmatan Pengurusan Peperiksaan.