VISI DAN MISI

Visi

Ke Arah Mewujudkan Sistem Pengurusan Peperiksaan dan Penilaian Yang Berkualiti

Misi

  • Menjamin kesempurnaan pelaksanaan sistem peperiksaan, penilaian dan pensijilan.
  • Menjamin penganugerahan Sijil/Diploma/Ijazah Sarjana Muda mengikut tahap pencapaian yang diperoleh setelah tamat kursus.
  • Menentukan penilaian dijalankan melalui kaedah penilaian yang ditentukan.
  • Menjamin kredibiliti, kesahan, dan kebolehpercayaan sistem peperiksaan dan penilaian pendidikan guru.
  • Menentukan keputusan transkrip dan Sijil/Diploma/Ijazah Sarjana Muda dikeluarkan mengikut tarikh yang ditetapkan.
  • Melahirkan satu budaya kerja yang cekap dan berkesan tanpa kecacatan