FUNGSI

Unit Peperiksaan Dan Penilaian berfungsi sebagai satu unit yang menyelaraskan perkara berikut di dalam IPG iaitu :-

  1.  Mendaftar Subjek yang diambil oleh setiap    pelajar.
  2. Menyelaras pelaksanaan Kerja Kursus.
  3. Menguruskan inden peperiksaan.
  4. Memguruskan pelaksanaan jadual peperiksaan bagi pelajar.
  5. Mengendalikan peperiksaan mengikut standard dan spesifikasi yang ditetapkan IPGM.
  6. Mengeluarkan keputusan peperiksaan kepada pelajar