Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

 

KAMI WARGA BAHAGIAN PSIKOLOGI DAN KAUNSELING BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK MEMENUHI PIAGAM PELANGGAN SEPERTI BERIKUT:

  1. Memastikan perkhidmatan sesi oleh Kaunselor Organisasi yang Berdaftar dan mempunyai Perakuan Amalan selaras dengan Akta Kaunselor 1998 (Akta 580)
  2. Memastikan pelanggan di kaunter akan dilayan dalam tempoh sepuluh (10) minit .
  3. Memberi perkhidmatan kaunseling kepada warga kerja Kementerian Pendidikan Malaysia dalam tempoh satu (1) hari bekerja bagi kes baharu selepas penerimaan permohonan. Tertakluk pada persetujuan klien.
  4. Memastikan laporan sesi kaunseling disediakan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.
  5. Memastikan laporan ujian psikometrik disediakan dalam tempoh tiga (3) hari selepas dijalankan.