Visi Misi Objektif

VISI
Bersama Mencipta Kesejahteraan Modal Insan

MISI
Mempertingkatkan Kesejahteraan Modal Insan Melalui Pendekatan Kaunseling dan Psikologi

OBJEKTIF

1. Menyediakan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling untuk kesejahteraan individu dan komuniti.
2. Memberi kesedaran kepada warga KPM akan kepentingan Perkhidmatan Psikologi dan Kaunseling dalam menguruskan kehidupan seharian.
3. Meningkatkan pengetahuan dan kecekapan kaunselor organisasi ke tahap optimum dan berterusan.
4. Memberi pendidikan kesihatan mental dan fizikal kepada warga KPM
5. Membangunkan dan menganalisis keperluan aplikasi psikologi dan kaunseling berdasarkan data dan kajian secara kolaboratif.
6. Menyediakan pelan dan laluan kerjaya kepada kaunselor KPM selaras dengan rakan professional yang lain.
7. Melestarikan kelangsungan Perkhidmatan Kaunseling kepada stakeholder.