Halaman Utama

PENGENALAN

Jawatankuasa keuntuhan di Peringkat Kabinet telah memutuskan supaya semua Kementerian menubuhkan Jawatankuasa Keuntuhan dan pemulihan untuk membantu menangani masalah salahlaku di kalangan kakitangan. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan telah bertindak dengan menubuhkan Unit Kaunseling dan keuntuhan pada tahun 2002 di bawah Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pendidikan selaras dengan SPP Bilangan 1/1999. Kini, dikenali sebagai Uni Psikologi dan Kaunseling. Terdapat 1 orang staf di unit ini iaitu Ketua Unit Kaunseling sahaja.

Kursus / Program yang dikendalikan:
1. Kaunseling individu/kelompok
2. Bimbingan kerjaya /akademik
3. Konsultasi/advokasi
4. Perkhidmatan ujian inventori
5. Motivasi/peningakatan kendiri
6. Program Pementoran
7. Program AKRAB
8. Perkhidmatan pencegahan dan pembangunan sahsiah
9. Program PERASA/PRS