Pengenalan

Unit Kokurikulum telah di wujudkan mulai tahun 2008. Tujuan unit ini diwujudkan untuk memperkasakan matapelajaran kokurikulum yang menjadi sebahagian daripada teras pembentukan jati diri seorang bakal guru yang berkualiti. Lima  bidang kursus yang ditawarkan oleh unit ini terdiri daripada Sukan dan Permainan, Unit Beruniform, Kelab dan Persatuan, Pengurusan Kokurikulum, Ekstra Kokurikulum/ PULAKO serta Bina Insan Guru (BIG). Selain itu juga, unit ini turut menganjurkan dan mengendalikan kursus-kursus profesional berkaitan bidang kokurikulum.