Latar Belakang

PIAGAM PELANGGAN UNIT AMALAN PROFESSIONAL IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

Menyediakan perkhidmatan pengurusan praktikum secara profesional, cekap dan berkesan untuk menghasilkan pelajar yang berketrampilan selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Guru, Visi dan Misi BPG serta Pasukan Pengurusan Praktikum IPG KAMPUS TUN HUSSEIN ONN. Dasar ini mengutamakan usaha penambahbaikan yang berterusan untuk memenuhi dan meningkatkan tahap kepuasan pelanggan

 

 Menyediakan pelajar yang

15895   bersifat penyayang

15895   berupaya melaksanakan teori pembelajaran dalam bilik darjah

15895   berupaya mengendalikan aktiviti kokurikulum

15895   berupaya mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid

15895   berupaya mengenal pasti masalah pembelajaran muridnya dan berusaha mengatasinya

15895   berkebolehan memotivasikan murid

15895   berkebolehan mengendalikan masalah disiplin murid

15895   berupaya membantu pengurusan sekolah

15895   mematuhi segala peraturan, disiplin dan etika kerja di sekolah semasa praktikum

 

Pelanggan

15895   pelajar

15895   pensyarah pembimbing

15895   guru pembimbing