Praktikum

Konsep

            Praktikum ialah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib dalam Program          Pendidikan Guru. Praktikum memberi peluang kepada pelajar untuk mengamalkan    pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dalam situasi sebenar           bilik darjah dan sekolah. Pelaksanaan program peringkat ini memberi tumpuan         kepada proses PdP dengan bimbingan pensyarah penyelia dan guru pembimbing             melalui perkongsian pintar dan permuafakatan antara agensi-agensi KPM.

 

Lain-lain berkaitan Praktikum

11. Praktikum PISMP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.