Modul Pembelajaran


web counter

Modul EDU3105

 

Modul

 

Modul eXe Learning-TKH

 

 

 

Modul Microsoft Publisher-TKH

 

 

 

Modul Hot Potatoes version 6-KFK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1-TeknologiPendidikan

 

 

 

 

T2-Reka Bentuk Pengajaran

 

 

 

 

T3-Media Pengajaran

 

 

 

 

T4-Perancangan pengajaran_ASSURE

 

 

 

 

T5-Asas Grafik

 

 

 

 

T6-Penggunaan Bahan 2D_3D

 

 

 

 

T7-Asas Fotografi

 

 

 

 

T8-Modul OHP

 

 

 

 

T9-Audio

 

 

 

 

T10-Video

 

 

 

 

T11-Pengintegrasian_TMK

 

 

 

 

T12-Isu dan Trenda Teknologi Pendidikan