Halaman Utama

Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan (PIPK) berfungsi untuk menyelaraskan serta mempertingkatkan lagi aktiviti-aktiviti penyelidikan dan inovasi profesionalisme. Jabatan berhasrat dapat mengembelingkan kepakaran serta tenaga pensyarah-pensyarah untuk menghasilkan projek penyelidikan dan inovasi yang berkualiti dengan kuantiti yang lebih tinggi. Selain itu jabatan ini juga berperanan dalam meningkatkan kecekapan pengurusan berteraskan kemahiran dan iklim organisasi bagi mempertenguhkan penyelidikan, pembangunan inovasi dan penataran di IPG.