Objektif

Objektif Jabatan Hal Ehwal Pelajar ialah :

 

1       Membaiki tahap keselesaan dan keselamatan pelajar.

2       Menyediakan semua kemudahan dan keperluan pelajar.

3       Memperbaiki tahap kualiti pengurusan pelajar.

4       Memberi bimbingan, memperbaiki disiplin dan sahsiah pelajar.

5       Memupuk dan mengembang nilai-nilai kepimpinan pelajar

6       Memperbaiki tahap kebajikan pelajar