Visi dan Misi

VISI

Peneraju KecemerlanganPembangunan Pelajar Pendidikan Guru

MISI

Meningkatkan pengurusan hal ehwal dan kebajikan pelajar melalui tadbir urus dan perancangan program serta aktiviti pelajar yang mantap dan dinamik ke arah pembentukan personaliti guru berjiwa pendidik